Porozmawiajmy!

shape shape

Strony internetowe 14 października 2022

Web 4.0 – przyszłość internetu

Author Picture

Autor: ASANDER

Ten artykuł przeczytasz w:59.2 min

Blog Thumbnail
Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych jest tak dynamiczny, jak nie miało to miejsca jeszcze nigdy dotąd.

Co to jest Web 4.0? Podstawowe informacje

 Co ważne, innowacyjne rozwiązania nie mają jednostkowego charakteru, co oznacza, że nie są one odseparowane od siebie. Wręcz przeciwnie: dzięki postępowi technologicznemu różne sfery życia prywatnego i zawodowego zaczynają się przenikać. Jednym z terminów, za pomocą których opisuje się zmiany zachodzące we współczesnym świecie, jest pojęcie „Web 4.0”. Co ono właściwie oznacza? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Zostały w nim omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące Web 4.0, a także zagadnienia odnoszące się do poprzednich rewolucji. Poruszyliśmy również kwestię wpływu, jaki Web 4.0 może wywrzeć na życie prywatne oraz rynek pracy w ciągu następnych kilku dziesięcioleci. Miłej lektury!

Co było przed Web 4.0, czyli garść informacji na temat Web1.0, Web 2.0 oraz Web 3.0

Nieprzypadkowo częścią składową tego pojęcia jest oznaczenie „4.0”. Liczebnik ten pokazuje, że już wcześniej mieliśmy do czynienia z poważnymi zmianami w gospodarce, które wynikały z rozwoju nowoczesnych technologii.

Pierwsze stadium rewolucji internetowej określa się jako Web 1.0. Zmiany w tym zakresie były iście rewolucyjne, aczkolwiek ograniczały się głównie do statycznych stron internetowych, które nie zapewniały użytkownikom zbyt wiele interakcji. Mało było wówczas elementów graficznych, a strona internetowa przypominała swoim wyglądem tradycyjną, papierową książkę lub gazetę.

Następnie pojawiły się zmiany określane jako Web 2.0. Można scharakteryzować je krótko: rozwój platform społecznościowych oraz nacisk na komunikację między użytkownikami. To właśnie wtedy pojawiły się social media, w tym np. Facebook czy Nasza Klasa. Możliwości komunikacyjne wciąż jednak były dość ograniczone i sprowadzały się głównie do wymiany prostych komunikatów tekstowych.

Web 3.0 to w pewnym sensie kontynuacja trendów charakterystycznych dla poprzedniej odmiany. Trzeba tu jednak wspomnieć o dodatkowych innowacjach, tzn. zarządzaniu dużymi zbiorami danych, które są pobierane np. od użytkowników social media, a także początkach sztucznej inteligencji.

Web 4.0 – definicje

W literaturze polsko języcznej nie ma jeszcze zbyt wielu definicji tego pojęcia, ale za granicą nauki społeczne (socjologia, zarządzanie) oraz techniczne (informatyka, inżynieria społeczna) szeroko opisują to zagadnienie. W poszczególnych definicjach kładzie się nacisk na różne kwestie, aczkolwiek najłatwiej będzie opisać Web 4.0 jako internetową sieć i połączenia, które są kompleksowe, symbiotyczne oraz wykraczają poza jedną sferę ludzkiej działalności zawodowej i prywatnej. Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą Web 4.0 przyniesie zatarcie granic pomiędzy światem rzeczywistym oraz przestrzenią wirtualną. Czy tak będzie w rzeczywistości? Tego nie sposób stwierdzić już teraz.

Najłatwiej definiuje się Web 4.0 przez jego części składowe. Zazwyczaj wymienia się następujące sfery:

 • internet rzeczy, internet dla biznesu,
 • uczenie maszynowe.

Internet rzeczy, internet dla biznesu

Coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie rozwiązań internetowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Właściwie, trudne jest znalezienie branży, w której internet nie jest jeszcze obecny. Dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym przedsiębiorcy prowadzący różnej wielkości firmy z odmiennych branż mogą osiągnąć np. takie korzyści jak:

 • automatyzacja najbardziej powtarzalnych czynności – można to zaobserwować na przykład w sektorze księgowo-finansowym, gdzie automatyzowane są takie operacje jak na przykład wprowadzanie dokumentów, monitoring płatności, weryfikacja danych kontrahentów;
 • usprawnienie działalności sprzedażowej – podczas gdy jeszcze kilka lat temu szczytem możliwości technicznych był standardowy sklep internetowy (e-commerce), obecnie technologia zdaje się iść znacznie dalej. Odwiedziny niektórych platform sprzedażowych online to w rzeczywistości wirtualny spacer po danej placówce, który zaczyna coraz bardziej przypominać prawdziwe wizyty. Możliwe jest oglądanie przedmiotów w trybie 360 stopni, obracanie produktów, oglądanie wnętrza samochodów itp. Dzięki temu konsument bez wychodzenia z domu jest w stanie w krótkim czasie uzyskać dostęp do szerokiej gamy produktów z całego świata. Wystarczy włączyć komputer, tablet lub telefon i odwiedzić daną stronę internetową, by już po chwili przeglądać dostępne modele samochodów, książek, ubrań czy gier konsolowych. Już teraz eksperci przewidują, że sektor handlu detalicznego będzie tym obszarem, który w następnych latach ulegnie względnie największym transformacjom. Nawet jeśli zakupy online nie wyprą całkowicie sklepów stacjonarnych, trzeba liczyć się z tym, że handel internetowy będzie odgrywał coraz większe znaczenie;
 • TSL (z ang. Transport, Spedycja, Logistyka) – jest to kolejny po handlu detalicznym obszar, w którym wpływ nowoczesnych technologii Web 4.0 już teraz jest niezwykle silny. Innowacje cyfrowe pozwalają na śledzenie samochodów ciężarowych (w czasie rzeczywistym!), co pozwala np. dostosować trasę do aktualnych warunków panujących na drodze oraz uniknąć korków. Oprócz tego narzędzia online pozwalają na usprawnienie obiegu towarów handlowych itp. Jest to możliwe na przykład dzięki wykorzystaniu technologii RFID;
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi – jeśli rozwiązania, które obecnie są określane zbiorczo jako tzw. smart home, będą dalej rozwijane, pozwoli to na sprawne zarządzanie całym obiektem bez konieczności fizycznej obecności w danym lokalu.

Uczenie maszynowe

Dotychczas oprogramowanie komputerowe miało raczej pasywny charakter. Przykładowo, do arkusza kalkulacyjnego wprowadza się dane finansowe, a do systemu gospodarki magazynowej – ewidencję zamówień itp. W następnych latach najprawdopodobniej zakres nowoczesnych technologii cyfrowych będzie znacznie szerszy. To właśnie dlatego systemy internetowe do tłumaczenia tekstów na inne języki, analizy finansowej, prognozowania czy tworzenia nowych treści (contentu) już teraz są silnie rozwijane i rozbudowywane o nowe funkcjonalności.

Web 4.0 jako połączenie o symbiotycznym charakterze. Co to właściwie oznacza?

Web 4.0 zostało wcześniej scharakteryzowane jako pojęcie o symbiotycznym charakterze. Co to właściwie oznacza? Odpowiedź na pytanie jest bardzo proste. Systemy komputerowe nie są już jedynie biernym odbiorcą danych wprowadzanych przez człowieka-użytkownika aplikacji. Wręcz przeciwnie: coraz większym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszą się takie rozwiązania, które mogą identyfikować człowieka na podstawie odcisku palca (biometria), skanu oka (siatkówki), zdjęcia twarzy czy dźwięku mowy. W pewnym sensie aplikacje stają się dopełnieniem codziennej działalności człowieka, a ludzki organizm i technologie zaczynają stanowić jedność.

Postęp technologiczny to nie tylko Web 4.0. Podstawowe informacje na temat koncepcji Przemysłu 4.0

Web 4.0 to ważna, ale nie jedyna część współczesnego rozwoju gospodarczego. Stanowi ona wyłącznie jeden spośród kilku procesów składających się na tzw. Przemysł 4.0. Pod pojęciem Przemysłu 4.0 (czasem stosuje się również następujące określenia: czwarta rewolucja przemysłowa, gospodarka czwartej generacji) rozumie się nowoczesny system gospodarczy oparty o takie fundamenty jak między innymi:

 • zarządzanie dużymi zbiorami danych (ang. big data, data science),
 • przenoszenie coraz to kolejnych procesów do sfery internetowej – dotyczy to również usług publicznych,
 • systemy i rozwiązania niewymagające ingerencji człowieka, w tym na przykład autonomiczne samochody (osobowe i ciężarowe), pojedyncze maszyny czy nawet fabryki.

Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada, że nie tylko usług czy wymiana informacji będą opierać się o algorytmy sztucznej inteligencji. W oparciu o autonomiczne systemy komputerowe będą opierać się również procesy produkcyjne, relacje z klientami, a nawet zarządzanie.

Web 4.0. Podsumowanie

Kto wie, być może w przeciągu następnych kilkudziesięciu lat będą funkcjonować zakłady produkcyjne, firmy przemysłowe (fabryki) oraz hale magazynowe, w których całość procesów – począwszy od wytwarzania towarów, przez ich przemieszczanie i obróbkę na terenie obiektu, aż po wydawanie towarów i wystawianie faktur – będzie odbywać się bez ingerencji człowieka? Tego jeszcze nie wiadomo. Następne lata pokażą, w jakim kierunku będzie zmierzać nowoczesna gospodarka. Jedno jest pewne: już teraz trend określany jako koncepcja Web 4.0 wywiera poważny wpływ na rozwój gospodarczy oraz funkcjonowanie społeczeństw.

Trzeba pamiętać również o drugiej stronie medalu. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż obawy budzi szczególnie postępująca automatyzacja pracy. Już teraz można zaobserwować, że coraz więcej zadań jest wykonywanych przez sztuczną inteligencję. Wprawdzie zwolennicy postępu technicznego twierdzą, że wraz z postępem technicznym potrzeba będzie specjalistów do ich obsługi, ale nie likwiduje to zagrożenia wypchnięcia przez AI prostych miejsc pracy dla niewykwalifikowanych osób.

***

Zaufali nam

Zacznijmy
teraz!
Razem możemy stworzyć najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.
Bezpłatna wycena w ciągu 24 godzin.

  Zgadzam się z polityką prywatności